Voor Vrouwen Door Vrouwen

Omdat geweldbeheersing samenwerkt met een aantal vrouwelijke instructeurs is het mogelijlk om zelfverdedigingstrainingen en weerbaarheidstrainingen voor en door vrouwen te geven. 

Effectief, doelgroepgericht en prettige lessen. De praktijk leert ons dat vrouwen het soms prettiger vinden om van een vrouw les te krijgen omdat deze zich meer in kunnen leven in de cursisten.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan trainingen voor vrouwen met een Islamitische geloofsovertuiging. Er vinden regelmatig cursussen persoonlijke veiligheid plaats. Check onze facebookpagina voor de meest actuele informatie!