Preventief Fysiek Optreden

PFO is een uniek in eigen beheer ontwikkeld programma.
De vraag van een aantal opdrachtgevers was heel simpel: ontwikkel een trainingsprogramma waar mensen direct mee aan de slag kunnen als ze de training hebben gehad.

De bovenstaande vraag van de opdrachtgevers lijkt een open deur. Maar echt maatwerk is je als trainingsbureau verdiepen in wat de mensen op de werkvloer nodig hebben op het gebied van geweld en agressie. In toenemende mate worden professionals geconfronteerd met dreiging, handtastelijkheden intimidatie en fysieke dreiging.

Preventief Fysiek Optreden (PFO) voor Cluster 4 Scholen
Naast PFO-X en PFO-MW draait het PFO programma voor cluster 4 scholen inmiddels bij een aantal scholen in Nederland naar volle tevredenheid. Het PFO voor cluster 4 scholen is een fysiek trainingsprogramma om binnen de wettelijke grenzen een kind veilig van A naar B te brengen. Het kenmerkt zich door zijn simpelheid en kindvriendelijkheid. Het PFO programma is niet gebaseerd op pijnprikkels en gaat het dieper in op de menselijke kant van fysiek ingrijpen: wat doet het bij het kind en wat doet het bijvoorbeeld bij de leraar of lerares?

Een cursist leert o.a.
het vastpakken van het kind
het verplaatsen van het kind
benadering
lichaamstaal
verbale technieken
inbakeren
grondwerk
interventie


De PFO training richt zich op het hanteren van situaties waarin sprake is van ongewenst fysiek contact, met name in situaties waarbij men op zichzelf is aangewezen en niet direct de bescherming heeft van de organisatie, de hulp van collega's, beveiliging of politie. Het belangrijkste echter is: wat doet zo'n lastige situatie met de persoon op de werkvloer?

Wat gebeurt er bij fysieke aanraking of bedreiging?
Wat doe je als praten niet meer helpt?


Preventie staat natuurlijk voorop, evenals het verbale gedeelte van de confrontatie, maar bij ongewenst fysiek contact of dreiging daarmee, leert men in de PFO training te handelen. De PFO training richt zich onder andere op het herkennen van situaties waarin speciale oplettendheid is gevraagd. Cursisten worden door middel van praktijkgerichte simulaties op de proef gesteld.

De keuze tussen fysiek handelen en fysiek ongewenst contact (een klap ontvangen) hangt af van het beoordelingsvermogen van de cursist en de keuze die hij/zij op dat moment maakt. Is het beter om in te grijpen zodat de situatie niet escaleert of gebeurt dit JUIST door in te grijpen. Er worden simpele gereedschappen aangedragen om schade aan het lichaam (en geest) te beperken. Door middel van fysieke training en het oefenen in praktijkgerichte situaties krijgt de cursist meer vertrouwen in zichzelf en de technieken.

Workshop Preventief Fysiek Optreden (PFO): Dit is een algemene training/workshop Preventief Fysiek Optreden. Tijdens deze training leer je om te gaan met agressie en geweld. Er wordt globaal ingegaan op specifieke, bijvoorbeeld, werkgerelateerde scenario's. Ook worden er een zelfverdedigingstechnieken aangeleerd, afhankelijk van de wensen van de klant.
Deze training wordt vaak gegeven in de vorm van een workshop voor bedrijven of een nuttige invulling voor bijvoorbeeld studiedagen voor scholen etc.

NOVA uitzending
Bekijk hier de NOVA uitzending waarin een trainer van geweldbeheersing.nl het PFO programma lesgeeft.