Omgaan met Agressie

Deze training is voor alle medewerkers en leidinggevenden die in het uitoefenen van hun functie in aanraking komen met agressief gedrag.

Belangrijkste resultaten

 • herkennen van verschillende vormen van agressie
 • ontwikkelen van vaardigheden om deze effectief te beïnvloeden
 • hanteren van eigen spanning en emoties
 • samenwerken in escalaties

Werkwijze en Programma

In een intakegesprek bespreken we de wensen en verwachtingen van organisatie, management en medewerkers c.q. aanstaande deelnemers.

Op basis hiervan doen we een voorlopig programmavoorstel. Op basis van de specifieke leervragen en werkomstandigheden ontwikkelen we casuïstiek die we, afhankelijk van de soort traininge, met professionele acteurs tijdens de training uitspelen. Hierin kunnen accenten zijn:
Specifieke individuele leervragen, uitdagingen voor het team of de organisatie danwel aandachtspunten aangedragen vanuit het management en/of trainingsgroep.

Maatwerk kan bijvoorbeeld bestaan uit het trainen in het omgaan met agressie verbonden aan psychisch gestoord gedrag of omgaan met grotere groepen/menigten. (crowdmanagement)

Duur van de training

Doorgaans twee aaneengesloten dagen en na 2 maanden een vervolgdag.

Aanpassingen op basis van wensen en mogelijkheden van organisatie en team mogelijk. Losse trainingsdagen en kortere workshops als voorbeeld.

Voorbeelden van doelgroepen

 • politie zowel executief als burgerpersoneel
 • gemeentepersoneel
 • sociale diensten
 • ziekenhuis en ambulancepersoneel
 • sociale diensten
 • medewerkers Bureaus Jeugdzorg
 • stewards en beveiligers betaald voetbalorganisaties
 • personeel recreatiesector; attractieparken, dierentuinen en bioscopen
 • winkelpersoneel
 • reiniging- en havendiensten
 • brandweermedewerkers
 • rechtbankmedewerkers
 • beveiligingsbeambten
 • crisisinterventieteams
 • medewerkers geestelijke gezondheidszorg
 • personeel openbaar vervoer
 • gevangenispersoneel